Horní Počernice, městská část v Praze 20
Můj kamerový systém


Prachovska

Na mém domě je několik videokamer. První videokameru jsem nainstaloval na jaře 2020 s cílem monitorovat moji předzahrádku a zachytit kočky sousedky Ivetky, které ke mě chodily kálet a ničit. Vedle toho jsem začal vytvářet software pro zpracování obrazu z kamer. V souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a požadavkem Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) jsem vybavil kameru detektorem pohybu a alarmem, který upozorní každého okolo jdoucího nebo okolo jedoucího, že se nachází v prostoru kde může (ale nemusí vždy) být zachycen bezpečnostní kamerou.
Tato informace je povinná, musí být nepřehlédnutelná ve dne i v noci a to i lidmi, kteří při chůzi nepřetržitě zírají na mobil v ruce.
Moje kamera však rozčilovala idioty žijící v okolí. Miloš Zeman, kdysi pronesl památnou větu (autorem té věty je však přední český psychiatr): „70% obyvatel ČR jsou mentálně zaostalí alkoholici, nechápající souvislosti dnešního světa“. Konec citátu. Někteří v okolí žijící příslušnící této 70%-většiny však nevymysleli nic lepšího, než že se v noci ožrali, táhli ulicí a házeli vejce a kameny na můj dům. Dne 22.srpna 2020 mi s těmito idioty došla trpělivost a nainstaloval jsem druhou kameru, která sleduje ulici před mým domem. Na této fotografii je vidět označená šipkou s číslicí "7".

Můj soused ve vedlejším domě (ubytovna východoevropských dělníků) má též kameru, tuším od roku 2012. Na fotografii je jeho kamera označená šipkou a číslicí "6". Zvláštní je, že sousedova kamera, která porušuje zákon o ochraně osobních údajů, nevadí ani idiotům ani Místnímu úřadu. Na tento dům bylo vydáno povolení ke zbourání a na jeho místě má vyrůst nový obrovský dům, vysoký přes 10 metrů.

Mimochodem, informace pro idioty, vyžadující "soukromíčko": na sousedově domě jsou dvě střešní okna (označená šipkou a číslicí "4" v kroužku). Tato okna si instaloval soused na černo, bez stavebního povolení. Z okna blíže k ulici je vidět ke mě do postele v podkroví, ke mě na záchod a do kuchyně v přízemí. Když jsem si stěžoval na stavebním odboru Místního úřadu. Pan ředitel stavebního odboru (ing. Richard Měšťan) mi odpověděl, že ta okna nejsou vidět z ulice a tak tedy pan stavitel nepotřebuje k jejich stavbě stavební povolení. To není vtip. Pan ředitel jen nedodal, z které ulice ta okna nejsou vidět. Asi měl na mysli Jívanskou ulici, kde sídlí Místní úřad.
Tedy resumé: já žádné "soukromíčko" nemám. Jsem sousedem sledován v posteli, na záchodě i v kuchyni, s vědomím stavebního úřadu.

Co vidí moje kamera

Následující fotografie ukazuje pohled z mé videokamery do ulice.

Na protější straně ulice, jak je vidět z fotografie, je stráň zarostlá stromy a keři. Nahoře nad strání se nachází Koutská ulice, v které je plot, za plotem jsou stromy, keře, zahrady a v ní domy. Vyšetřovatelka Místního úřadu mi v srpnu 2021 napsala obvinění, že "moje kamera vidí do Koutské ulice a sleduje tam prý domy a obyvatele". Dále mi vyšetřovatelka Místního úřadu napsala seznam sedmi domů v okolí, které prý moje kamera sleduje. To není vtip. Vyšetřovatelka Místního úřadu se pod obvinění vlastnoručně podepsala. Požádal jsem vyšetřovatelku Místního úřadu o předložení důkazů. Ani po dvou měsících jsem žádné důkazy nedostal.

Po instalaci této kamery, která sleduje co se děje před domem,jsem si uvědomil, že ulicí projíždí poněkud hodně vozidel. Postupně jsem vytvořil program pro kameru, který umí rozpoznat velké nákladní auto od malého osobního auta a od člověka jdoucího ulicí. Pomocí tohoto programu jsem začal od 3.března 2021 počítat vozidla jedoucí ulicí. Po nějaké době bylo možno vytvořit statistiku. Zjištění bylo velmi překvapivé. Počet projiždějících vozidel za 24 hodin, tedy od půlnoci do půlnoci, se pohybuje od 86 do 159 vozidel. Z toho jsou přibližně 10% nákladní vozidla. Autobus není vyjímkou. Takovýto počet vozidel neprojede ani okolo Místního úřadu. Avšak Prachovská ulice slouží jako zkratka, spojka mezi ulicí Spojenců na jedné straně a křižovatkou Jeřická / Chvalkovická na druhé straně.

Prachovska


Pohled opačným směrem do ulice Prachovská. Vozovka sotva sjízdná, přesto zde skutečně projede denně okolo 120 vozidel. Většinou mezi 6 hodinou ranní a 8 hodinou večerní. Na konci ulice je křižovatka s Dolskou ulicí. Směrem vlevo nahoru je to již spíše ulička. Také touto uličkou projede denně okolo 120 vozidel. Na fotografii v pravém horním rohu vidíte bezpečnostní kameru na domě mého souseda. Byla instalována tuším v roce 2012 a monitoruje ulici. Kamera nemá žádné upozornění pro okolojdoucí, čímž porušuje zákon na ochranu osobních údajů. Nikomu to, zdá se, nevadí. Dokonce ani idiotům požadujícím "soukromíčko". Další dvě kamery sledující veřejný prostor, ulici, jsou instalovány na domě Prachovská 4. Také tyto kamery porušují nařízení ÚOOÚ o ochraně osobních údajů.

Všimněte si stavu vozovky. Ta se naposledy upravovala před desítkami let. Bylo to myslím v roce 2017, kdy jsem se od Místního úřadu dozvěděl, že oprava vozovky v Prachovské se odkládá, protože k moci na Magistrátu hl.m. Prahy se dostali Piráti a musí se "rozkoukat" a pak přidělí peníze. Když se Piráti "rozkoukali" a přidělili peníze, rekonstrukce se odložila. Upřednostnili se jiné ulice, kde bydlel někdo "důležitý". Kdysi, před mnoha desítkami let v této ulici projel jeden koňský povoz týdně a byly zde chodníky, po kterých se doopravdy chodilo. Mezi chodníkem a vozovkou z hlíny byla škarpa, kterou bylo povinnost udržovat. To vše zaniklo se stavbou vodovodu pro mateřskou školku na konci ulice, na křižovatce Prachovské a Spojenců. Ještě v roce 1989 zde projelo 1-2 auta denně. Dnes, v září 2021, místo chodníku parkují auta a projede zde průměrně 120 vozidel denně. Někdy se přes travnatou plochu těsně vedle plotu vyhýbají protijedoucí vozidla.

V září na mne napsal nějaký místní idiot oznámení na ÚOOÚ, že u kamery na komíně nemám upozornění a on tak vejde do prostoru před kamerou a není upozorněn, že jej snímá kamera. Byl jsem obeslán dopisem od ÚOOÚ a tento nedostatek mi byl vytýkán. Zprvu jsem se bránil instalaci dalšího akustické přístroje pro upozorňování, že je zde kamera. Jenže v noci koncem října 2021 tlupa místních idiotů opět táhla ulicí a jeden z nich si všiml kamery a rozčílilo ho, že nebyl včas upozorněn. Začal kopat nohou do branky plotu, až ji kopáním otevřel. Po tomto incidentu jsem se rozhodl celý systém vylepšit. Nainstaloval jsem také k této druhé kameře akustické zařízení které upozorní okolo jdoucího nebo okolo jedoucího, že je v prostoru monitorovaném kamerou. Tím jsem splnil požadavek ÚOOÚ. Doplnil jsem kameru reflektorem, který v noci na idioty posvítí.

Dalším důvodem existence pískacího zařízení je nebezpečný stav plynobudky. K tomu došlo tak, že 18.6.2020 časně ráno přijel pracant Pražské Plynárenské a bezdůvodně demontoval plynoměr. Přitom poničil dvířka plynobudky, která pak nebylo možno zavřít. Tato dvířka následně někdo ukradl. Po 2 měsících šetření sdělila Pražská Plynárenská, že k odebrání plynoměru došlo omylem, nedopatřením. Jenže odebráním plynoměru skončila smlouva o připojení k distribuční síti. Plynoměr nelze bez podepsání nové smlouvy o připojení k distribuční síti namontovat. Smlouvu však nelze podepsat, protože stávající distribuční síť (rozvod plynu) nesplňuje všechny bezpečnostní předpisy. Nelze vyloučit, že z plynobudky samovolně uchází plyn. V ulici totiž chybí uzávěr plynu. Plynobudka nyní funguje pro přesun koček sousedky Ivetky a dalších koček žijících v okolí, které tudy lezou do mé zahrady, aby se u mne na zahradě vykálely. Plynobudku tedy bude nutno rozebrat, znovu postavit a doplnit dvířky. Dvířka se totiž instalují v průběhu stavby. Pražská Plynárenská bude muset dát do pořádky plynové vedení v ulici. Předpokládám, že k tomu dojde, až se stavbou nového domu v Prachovské 16. Do té doby je nutno ;plynobudku sledovat.

digitalizace v CR

Na sloupu u vrat končí od roku 2000 můj internet. Měl jsem internet od roku 1994 do roku 2000. Pak přišli pracovníci Českého Telekomu a přemístili sloup, tam co je vidět na fotografii. Přitom zjistili, že jim nestačí kabel od sloupu k domu. Tak jej ustříhli a již nepřipojili. Tím u mne internet skončil. Na dotaz, aby jej opět zapojili, mi odpověděli, že "z technických důvodů to není možné". Jeden ze zastupitelů Pirátské strany na magistrátu hl.m.Prahy mi v září 2021 napsal, že prý v Horních Počernicích máme signál 5G mobilkových operátorů. To mne tedy pobavil. Pan zastupitel toho o telekomunikacích mnoho neví. Pro signál 5G ještě Telekomunikační úřad dosud (v září 2021) ani nepřidělil mikrovlnná kmitočtová pásma.