Horní Počernice, městská část v Praze 20

Aktuální zákony, vyhlášky a nařízení
Právní prostředí v ČR je chaotické a na úředníky Místního úřadu se nelze spolehnout. Rozhodně nečekejte, že vám poradí a pomůžou (leda by jste se stali jejich klienty). Aby jste měli přehled na co máte právo, je dobré si nastudovat následující předpisy, vyhlášky a nařízení. Soubory jsou ve formátu PDF.

zákon 500/2004 Sbírky
Správní řád
Správní řád je dobré znát. Platí totiž pro každého, především pro úředníky, kteří si z něj vybírají jen to, co se jim hodí. To co se jim nehodí, o tom pomlčí. Je dobré si přečíst například ustanovení §19, které určuje jakým způsobem mají úředníci komunikovat s občany a firmami.

zákon 114/1992 Sbírky
o ochraně přírody a krajiny
Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny. Tento zákon úředníci příliš nemilují. Ale vyplatí si jej přečíst, pokud máte zahradu a k tomu agresivního souseda.

Metodika AOPK ČR
o ochraně přírody a krajiny
Ne každý strom a keř je dovoleno kácet. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vydala v roce 2010 metodiku o památných stromech. Přečtěte si ji.

zákon 89/2012 Sbírky
Občanský zákoník
Občanský zákoník platný od ledna 2014. Existuje však k němu novela - viz následující odstavec.

zákon 460/2016 Sbírky
novela Občanského zákoníku
novela Občanského zákoníku vydaná v roce 2016 obsahuje změny v Občanském zákoníku.

zákon 183/2006 Sbírky
Stavební zákon
Zákon o územním plánování a stavebním řádu s účinností od 1.1.2007

vyhláška hl.m. Prahy
číslo 3/1999 Sb
Vyhláška hlavního města Prahy ze dne 19.10.1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

vyhláška č.10/2016 Sb.
Pražské stavební předpisy
vyhláška č.10/2016 Sbírky hl.m. Prahy, aktualizované Pražské stavební předpisy

nařízení č.10 hl.m. Prahy
pražské stavební předpisy
nařízením č. 10 z 27.5.2016 se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze.