Horní Počernice, městská část v Praze 20

Zablokování přístupu k videozáznamům trestné činnosti
Před koncem roku 2022 k nám z Prahy dorazila kopie dopisu odeslaná Obvodním ředitelstvím Policie ČR, Praha III, skupina vnitřní kontroly, Trousilova 1121, Praha 8. Dopis je datován 30.listopadu 2022 a podepsán nečitelnou osobou v zastoupení ředitele plukovníka mgr. Ladislava Hrdličky. Dopis o 6 stranách vypracovala poručnice mgr. Lucie Anna Sellnerová. V tomto dopise Policie ČR informuje, že trestná činnost zachycená kamerou v Prachovské ulici před domem č. 14 se nestala a nepodařilo se nic vyšetřit. V dopise jsou úmyslně vynechány některé skutečnosti, o kterých byla Policie ČR v minulosti písemně informována. Naopak jiné skutečnosti byly v dopise účelově pozměněny. Policie se v dopise dále odvolává na "ochranu osobních údajů" pachatelů trestné činnosti.

Po zhodnocení uvedeného dopisu jsme v našich archívech zajistili další materiály ve vztahu k Policii ČR a Ministerstvu vnitra ČR. Na základě dokumentů z našeho archivu jsme se rozhodli zablokovat přístup k videozáznamům trestné činnosti pro návštěvníky z ČR. Důvodem zablokování přístupu není ani tak ochrana osobních údajů pachatelů trestné činnost, jejichž totožnost je až na vyjímky neznámá, nýbrž důvodem je laxní způsob práce, jakým Policie ČR k vyšetřování a dokazování trestné činnosti přistupuje. To však neznamená, že nebudeme sledovat trestnou činnost a zejména její ignorování ze strany Policie ČR. I nadále bude trestná činnost oznamována Policii ČR. O přístup k videozáznamům trestné činnosti (jiné videozáznamy nearchivujeme) si musí Policie ČR, MV ČR a další instituce požádat řádným způsobem, tedy na základě Smluv mezi ČR a Spojeným královstvím. Nebude jistě na škodu připomenout úředníkům ČR:

  1. sliby a smlouvy musí být dodržovány
  2. co bylo ukradeno, musí být vráceno
  3. dluhy musí být placeny

Co jsme našli v našich archívech

Když Česká republika v 1.května 2004 vstoupila do Evropské Unie, zavázala se před tím dodržovat mimo jiné, svobodný pohyb občanů a volný pohyb kapitálu. Na základě toho společnost Bohemia House UK Ltd odkoupila od původního zakladatele a jediného společníka celý podíl v české společnosti Bohemia House s.r.o., v které měla pohledávky ze vzjemného obchodu z období 2000 až 2003. To však neušlo pozornosti neznámého českého udavače, který tento řádný převod poznámil Policii ČR. Vyšetřování dostal na starost policejní inspektor pprap. Roman Janáček z oddělení hospodářské kriminality Praha III. Pan policejní inspektor si půl roku pro odkupu podílu společnosti předvolal původního společníka a žádal po něm účetní výkazy společnosti kterou tehdá vlastnil a jejíž podíl prodal. Původní společník odkázal policejního inspektora na obchodní rejstřík v Praze 2. Pan policejní inspektor byl však líný dojet autem z pražského Karlína do pražských Vinohrad, anebo si vyžádat zprávy od Obchodního rejstříku v Praze 2 písemně. Pan policejní inspektor chtěl vše teď hned a rychle. Alternativou bylo, že si pan policejní inspektor vyžádá dokumentaci od nového společníka. Pan policejní inspektor pprap. Roman Janáček tedy napsal objednávku, kterou vlastnoručně podepsal a opatřil razítkem Policie ČR. Požádal bývalého společníka společnosti Bohemia House s.r.o., aby objednávku co nejrychleji zaslal novému společníkovi. Uvedl, že úřední cestou by to trvalo moc dlouho a on potřebuje vše teď hned.

Objednávka k nám přišla kurýrem dne 7.ledna 2005, my jsme ji obratem vyřídili a kurýrní službou zaslali do Prahy dva silné svazky dokumentů. Jedním z nich byl znalecký posudek českého soudního znalce o pohledávkách.

Policejní inspektor pprap. Roman Janáček dokumenty obdržel, převzal 17.ledna 2005. Přitom podepsal doklad o převzetí. Současně mu byla předávána faktura za práci, za kopírovací služby a přepravné. Na podzim roku 2005 jsme vystavili pro Ministerstvo vnitra ČR ještě druhou fakturu, za práci s dohledáváním dokumentů k trestné činnosti akademického malíře P.Z. z pražských Nuslí. Pan akademický malíř P.Z. měl okolo roku 2000 dodávat k nám umělecké výrobky, které ale nedodával, nechával si je pro sebe a kšeftoval s nimi v jeho prodejně u Karlova mostu. Nejen že pan akademický malíř P.Z. okrádal a podváděl objednavatele, navíc ještě porušoval autorská práva. Po nás chtěl pan akademický malíř P.Z. peníze za nedodané výrobky.

Obě faktury za práci, kopírování dokumentů, dohledávání dokladů v ČR, které měla ve skutečnosti dělat Policie ČR a nikoliv tuto práci chtít po nás, jsme doručili Mnisterstvu vnitra ČR dne 13.10.2005. Od Ministerstva vnitra ČR jsme obdrželi odpověď, že faktury nám nebudou hraženy, protože policejní inspektor pprap. Roman Janáček nebyl kompetentní a oprávněn vystavovat objednávku a cokoliv si u nás objednávat. Zajisté zvláštní způsob zdůvodnění, proč nezaplatit. Faktury nebyly uhraženy dodnes a jsou stále vedeny jako pohledávka za Ministerstvem vnitra ČR.

A na vysvětlenou, na konec. Naše akvizice české společnosti Bohemia House s.r.o. v roce 2004 byla v souladu se zákonem. Ani Policie ČR nezjistila žádné pochybení. Jediným věřitelem v české společnosti byla společnost Bohemia House UK Ltd se sídlem ve Spojeném království, která českou společnost převedla na sebe, jako investici do ČR v rámci EU. V roce 2009 celý podíl v této české společnosti byl prodán novému majiteli, stavební firmě v Jižní Moravě. V českém obchodním rejstříku v Praze nový majitel neudělal do dnes požadované změny a pokud je nám známo, tato česká společnost se používá neznámými pachateli v ČR k falšovaným výběrovým řízením na stavební zakázky. Toto bylo oznámeno několikrát Policii ČR , Obchodnímu rejstříku a též Státnímu zastupitelství v Praze. Předseda Obchodního rejstříku v Praze, se v prosinci 2008 vyjádřil, že asi 70-80% záznamů v OR má právní vadu a tento stav prý vyhovuje Ministerstvu spravedlnosti ČR.