Horní Počernice, městská část v Praze 20

Zdi a ohrady v islámském světě
Muslimské země, kde obyvatelé vyznávají islámské náboženství, nezná klasické ploty, jaké můžete najít v západní Evropě. Muslimové vyznávající islám žijí za ohradami a zdmi. Na rozdíl od České republiky však zdi a ohrady v islámském světě mají jiný význam, než je tomu v České republice. Následující fotografie pocházejí z různých končin světa, ale všechny ukazují zdi, ohrady islámských zahrad a staveb.
Pokud vám následující fotografie připomínají ohradu nebo zeď ve Vašem okolí, jde o podobnost čistě náhodnou. Možná jen, že někdo ve Vašem okolí konvertoval k islámu...

ohrada v zahradě patřící muslimské rodině, předměstí Teheránu, Irán

prkenná ohrada zahrady obývané muslimskou rodinou, Texas, USA

betonová zeď ohražující zahradu muslimské rodiny v Německu

prkenná ohrada v zahradě muslimské rodiny v Německu.

zeď oddělující ulici od muslimské zahrady, Texas, USA

vjezdová brána a malovaná zeď bohatého muslimského majitele v Dubaji

ohrada oddělující islámskou školu od ulice. Severní Irsko.

ohrada oddělující pozemek muslimského majitele od ulice. Texas, USA

prkenná ohrada oddělující zahradu chudé muslimské rodiny.