Horní Počernice, městská část v Praze 20

Ulice v které bydlíme
Je to zvláštní, když Češi přijedou do Německa, Švýcarska, Holandska a jiných zemí západní Evropy, závidí lidem tam žijícím jejich ulice, jejich upraverné domky a zahrádky. Ale co udělali Češi sami pro to, aby také jejich ulice, domky a zahrádky byly právě tak pěkně upravené, jaké jsou v západní Evropě? Maximálně opraví svůj domek, svoji zahradu, přitom se vůbec nestarají o to, jaký dopad bude mít jejich "vylepšení" na okolí. Co se děje za hranicí jejich zahrady, jak vypadá jejich ulice, to je nezajímá, protože to "není jejich".
Následující fotografie jsou z ulice Prachovské v které bydlím a jejího z blízkého okolí. Na rozdíl od většiny místních obyvatel a mých sousedů, mi vůbec není lhostejné, jak vypadá ulice a okolí.
Máte fotografie Vaší ulice? Pošlete nám je a my je zde zveřejníme.


Tato fotografie pochází z léta roku 1960 a byla pořízena mým otcem před domem č.14 dnešní Prachovské ulice. Tehdejší děti na fotografii byly místní, z okolí a dnes (2021) stále žijí. Všimněte si na fotografii: podél plotu v místě kde jsou děti je chodník. Směrem vpravo na fotografii je travnatý pruh. To byla travou zarostlá škarpa, široká asi 30 cm a cca 20 cm hluboká. Tahla se celou ulicí mezi chodníkem a vozovkou. Dále vpravo od této škarpy byla vozovka a vpravo od ní u břehu háječku byla opět škarpa, široká asi jeden metr a přibližně 50 cm hluboká. Tyto škarpy sloužily k odvodu dešťové vody při letních deštích. V háječku bylo tehdá značné množství stomů, bříz. Na stráni kvetly kytky a na podzim se zde sbíraly houby. Tento idylický stav ulice se víceméně udržel až do konce 70-tých let minulého století. Pak došlo k razantní změně, pochopitelně k horšímu. Jeden ze zákonů profesora Parkinsona (univerzita Oxford) říká, že "s časem se vše zhoršuje". Na konci 70-tých let minulého století začal tehdejší Místní Národní Výbor (MNV) realizovat stavbu vodovodu pro mateřskou školku na křižovatce Prachovské ulice a ulice Spojenců. Způsob výstavby byl tradičně "socialistický" a bezohledný k životnímu prostředí. Bagr s otočným ramenem zlikvidoval tehdá 122 stromů v háječku (náhrada nikdy vysazena nebyla), zlikvidoval chodníky a škarpy. Po zaházení příkopu s vodovodním potrubím zbylo oraniště o které se dál nikdo nestaral a místní lidé si museli ulici znovu vyšlapat a vyjezdit.

Prachovská ulice dnes, v roce 2021


Současný stav ulice Prachovské vznikl po dokončení kanalizace v roce 2000. Kanalizace však nevede skrze celou Prachovskou ulici. Kanalizační větev z východní strany směrem na západ končí před brankou domu č. 14, tedy asi 50 m od křižovatky Prachovská - Machovská. Z fotografie je vidět, že chodník již neexistuje, škarpa pro odvod dešťové vody mezi háječkem a vozovkou též neexistuje. Zrušení škarp měl zásadní dopad na dešťovou vodu při jarních a letních lijácích. Ulicí se totiž valí řeka vody, která vtéká z ulice na soukromé pozemky. Povrch vozovky je styl "makadam", který se používá na Sibiři. Touto ulicí v dnešní době každý den mezi 6.hodinou ranní a 20.hodinou večerní projede oběmi směry mezi 86 až 157 vozidel. To je průměrně denně 120 vozidel. Z tohoto počtu je přibližně 10% nákladních vozidel. Mezi tím vším chodí po vozovce chodci, pejskaři, lidé s dětmi. Zjistil jsem toto po instalaci kamery na domě, pomocí které jsem začal vozidla počítat. Pomocí kamery lze také měřit rychlost projíždějících vozidel.

Dalším problémem jsou parkující vozidla. Podle vyhlášky hl.m.Prahy, tzv. "Pražských Stavebních Předpisů" má každá bytová jednotka v domě mít dvě parkovací stání na vlastním pozemku. Místní stavební úřad, resp. jeho ředitel ing. Richard Měšťan tento požadavek dogmaticky vyžaduje. Jenže se již málo stará, aby majitelé vozidel také ta parkovací stání využívali. Výsledkem jsou ulice plné odstavených aut.

Východní část Prachovské od křižovatky s Dolskou ulicí. Také tato ulice mívala kdysi, až do stavby vodovodu chodník. Ačkoliv zde projelo jedno nebo dvě vozidla týdně, po chodníku se opravdu chodilo. Místo chodníku dnes parkují auta. Všimněte si na fotografii v popředí (lze zvětšit) vybudovaného kanálku podél plotu od rohu Prachovské ulice. Dříve zde býval chodník a škarpa byla až mezi chodníkem a vozovkou. Místní úřad chodník zrušil a místo něj položil nezakrytý betonový kanál. Ten slouží k odtoku dešťové vody, která se valí Dolskou a Prachovskou ulicí.

Prachovská před křižovatkou s Dolskou ulicí. I zde býval chodník, kdysi, až do stavby vodovodu. Místo chodníku dnes parkují auta. Denně zde oběma směry projede průměrně 120 vozidel, z toho 10% je nákladních. Vozidle z této křižovatky jezdí směrem vlevo nahoru, úzkou uličkou Dolská na křižovatku s Jeřickou.

západní část Prachovské od křižovatky s Machovskou ulicí směrem k ulici Spojenců. Místo chodníku dnes parkují auta.

Ulice v okolí

střední část Dolské ulice od křižovatky s Prachovskou ulicí. Po pravé části ulice býval chodník. Ten zanikl a místo chodníku dnes parkují auta. Po obou stranách ulice rostly lípy. Byla zde lipová alej, mimochodem chráněná. Na každé straně ulice rostlo 5 lipových stromů. I přes ochranu tuto alej odbor životního prostředí Místního úřadu postupně a nenápadně zlikvidoval.

Machovská ulice od křižovatky s Prachovskou ulicí. Po pravé části ulice býval chodník. Ten zanikl a místo chodníku je dnes jen zelený pás.

Bříšťanská ulice od křižovatky s Machovskou ulicí. Ulice byla rekonstruována okolo roku 2016. Po levé straně ulice býval chodník. V průběhu rekonstrukce byl chodník zrušen a nahrazen tzv. "stáními" pro auta. Nějak mi uniká požadavek na "stání dle "vyhlášky hl.m.Prahy, tzv. "Pražských Stavebních Předpisů" s rušením chodníků a vytvářením stání pro auta místo chodníků. Cílem požadavku na "stání" na pozemku vlastníka bytové jednotky totiž bylo vytlačit parkující auta z ulic. Jenže Místní úřad na jednu stranu dogmaticky trvá na stáních na soukromém pozemku a na druhou stranu majitelům aut buduje stání před domem, nota bene na náklady obce. Vlastnictví auta nezákládá automaticky nárok na to, aby obec, potažmo stát, zajistil majiteli vozidla místo k jeho parkování.

západní část Bříšťanská ulice od křižovatky s Machovskou ulicí k ulici Spojenců. Ulice byla rekonstruována okolo roku 2016. Po pravé straně ulice býval chodník. Místo chodníku jsou tzv. "stání" pro auta.