Horní Počernice, městská část v Praze 20

Moje zkušenost s Českým Telecomem a O2
český dusík
V časopise Euro, číslo 15 vydané 7.dubna 2008 byl na straně 88 uveřejněn článek "Komu prospívá bezplatný internet?". Autorem článku je Jiří Nápravník. Doporučuji článek přečíst, je opravdu zajímavý a panu Nápravníkovi je nutno v ledasčems přisvědčit. Zmíněný Článek mne přiměl k napsání tohoto komentáře. Mimochodem, obrázek vlevo jsem si vypůjčil ze stránek jiného blogu zvaného Žlutý smrad. Tam uvedené příspěvky jsou také docela poučné.

Český Telecom, jak každý ví, byl státní podnik s monopolem na poskytování telekomunikačních služeb a český stát jej protěžpval jak to šloe, na úkor daňových popatníků i za cenu porušování zákonů. Například, když se měl český stát prostřednictvím ministerstva vnitra ČR postarat o vypátrání podvodníků zneužívajících internet k obohacování Českého Telecomu (viz odstavec "Drahá zkušenost" v článku), pak český stát neudělal nic.

Když se Český Telecom privatizoval, byl hlavní zájem českých úředníků co nejvíce vydělat, místo toho změnit Český Telecom do takové podoby, aby vzniklo konkurenční prostředí a byly odstraněny dosavadní monopolní praktiky Českého Telecomu. Po provedené privatizaci byla jediným výsledkem změna jména Českého Telecomu, monopolní praktiky zůstaly. Získané peníze z privatizace se rozutekly jak pytel blech. Jediným trochu vážnějším konkurentem Českého Telecomu se tak staly České Radiokomunikace, které však ani zdaleka nepůsobily všude v České republice. Právě nedostatečná konkurence na trhu poskytovatelů telekomunikačních datových služeb byla a stále je jednou z příčin mizerného podnikatelského prostředí v České republice. Zastánci Českého Telecomu, pokud jsou vůbec jací, namítali, že je možno se připojovat k internetu přes mobilní sítě. Jenže EuroTel patřil Českému Telecomu a i tak je toto řešení velmi nákladné a kvalitativně nedosáhne DSL linek.

Jak z následující mé zkušenosti uvidíte, přejmenování Českého Telecomu skutečně nic nového nepřineslo. Je lhostejno, nazývá-li se tento státní moloch Telecomem nebo Kyslíkem. Dle mého názoru by byl výstižnější pojem Český Dusík, neboť jeho činnost dusí české daňové poplatníky a vytváří špatný obraz o České republice nejen doma, ale i v zahraničí.

Má zkušenost s Českým Telecomem - část I.

S Českým Telecomem mám neblahou zkušenost. Připojil jsem se k internetu prostřednictvím této firmy v létě roku 2003. Nejprve se dostavil jejich pracant s vlastním notebookem, který u mne měl instalovat modem. Pracant záhy zjistil, že linka nefunguje. To bylo jediné, co udělal. Zanechal u mne modem a notebook a odešel s tím, že jde zjistit proč linka nefunguje. Nikdy více se již neukázal. Modem jsem nakonec nainstaloval sám pomocí anglického software, který byl v krabici u modemu. Přitom jsem zjistil, že linka funguje, ale nefunguje software Českého Telecomu k modemu. Notebook pracanta Českého Telecomu jsem donesl na nejbližší Telepoint Českého Telecomu. Za tuto instalaci mi Český Telecom účtoval Kč 1600.- Tak tomu se říká bezpracný zisk a také trestný čin bezdůvodného obohacení.

Podle písemné smlouvy měl Český Telecom poskytovat službu nepřetržitě o rychlosti 256 kbps. Bohužel poskytování nebylo nepřetržité, výpadky byly velmi časté i několikadenní. Také mi byla přidělena email adresa což bylo telefonní číslo@iol.cz. Takovouto adresu jsem nikdy nepoužil, nicméně přesto mi začal Český Telecom přeposílat nabídky na zvětšení orgánů a potence ap. Nezbylo, než zablokovat doménu Českého Telecomu. Na podzim 2003 mi Český Telecom písemně oznámil, že smlouvu ruší a od 1.1.2004 že bude smlouva nová. V listopadu 2003 provedl Český Telecom upgrade v rychlosti ačkoliv žádná smlouva nebyla a naúčtoval si 10,000 Kč (!) které vzápětí dobropisoval. Zda a jak Český Telecom změnil službu, se nemáhali pracanti Českého Telecomu oznámit.

Od Nového roku 2004 jsem smlouvu s Českým Telecomem neměl, ale k mému podivu Internetové připojení stále fungovalo. Očekával jsem, že smlouva přijde dodatečně. Smlouva nepřišla. O nových cenách Českého Telecomu jsem se dozvěděl až z Hospodářských novin v únoru 2004 a okamžitě volal podporu Českého Telecomu. Bylo mi slíbeno, že se dostaví "obchodník do terénu" Českého Telecomu se smlouvou. Vzápětí přišla také faktura Českého Telecomu za leden 2004. Z té jsem se dozvěděl o tom, že mi byl proveden upgrade v rychlosti za Kč 1000 a že jsem si pomocí ADSL modemu připojeného na pevnou linku Českého Telecomu prý připojil na vytáčené internetové připojení jakéhosi poskytovatele internetu. Za to mi Český Telecom účtoval dalších asi Kč 900.

Znovu jsem tedy urgoval smlouvu a žádal jsem, aby technik Českého Telecomu přišel předvést jak se lze s DSL modemem na pevné lince Českého Telecomu připojit na vytáčené připojení, čili jak s DSL modemem jde vytočit nějaké číslo. Na tuto žádost Český Telecom nereagoval. V březnu 2004 se dostavila "obchodnice do terénu" Českého Telecomu. Slečna - "obchodnice do terénu" Českého Telecomu žádnou smlouvu nepřinesla, za to připomínala slušnými slovy řečeno "lehkou děvu". Zdržela se asi 5 minut a byla vyprovozena ze dveří s tím, aby přišla příště, slušně oblečená a zajistila smlouvu a technika, který předvede jak se s DSL modemem vytáčí telefonní číslo.

Dne 19.5.2004 ráno mi Český Telecom jednostranně bez jakéhokoliv varování přestal poskytovat hovorové služby. Internetové služby na téže lince však fungovaly. Měl jsem za to, že jde o další závadu u Českého Telecomu, které byly velmi časté. Zhruba půl dne jsem strávil voláním mobilem na různé podpory Českého Telecomu. Teprve v poledne jsem se dozvěděl, že mi byl odpojen telefon, protože prý jsem nezaplatil internetové připojení. Jednalo se o reklamované dvě částky z ledna 2004, tedy nevyžádaný upgrade a údajné vytáčení pomocí DSL modemu. Pikantní na celé věci bylo to, že na internetové služby jsem od ledna 2004 neměl s Českým Telecomem žádnou smlouvu a neměly tedy být vůbec poskytovány, a navíc byly zdrojem problémů. Naproti tomu, hovorové služby nebyly nikdy předmětem reklamace a měl jsem na ně smlouvu a byly všechny uhraženy.

Ten den jsem tedy okamžitě Českému Telecomu vypověděl smlouvu na hovorové služby, kterou jsem měl od roku 2002. Současně jsem vrátil tzv. NT-box, čímž bylo znemožněno používání linky, i kdyby ji Český Telecom znovu spustil. Bezprostředně poté jsem nařídil Českému Telecomu převést linku zpět z ISDN na analogovou a předat ji Českým Radiokomunikacím. Tato operace trvala Českému Telecomu místo slibovaného 1 měsíce celkem 3 měsíce.

Někdy na konci května 2004 jsem obdrželi dopis od jakéhosi pana Bulíčka, z Českého Telecomu z Prahy Karlína. Pan Bulíček mi napsal, že mi bylo přerušeno poskytování hovorových služeb, neboť jeho asistentka mi chtěla zavolat a vytáčela jedno telefonní číslo za druhým a protože se nedovolala, tak usoudila, že neexistuji a tak prý nařídila linku odpojit. Úsměvné vysvětlení, že?

Za několik dalších týdnů mi Český Telecom napsal, že mi vypovídá smlouvu, kterou jsem jim 19.5.2004 na Telepointu písemně vypověděl a jejíž výpověď převzali. Po další době, v létě 2004 se dostavil pracant Českého Telecomu s tím, že jde vyzvednou NT-box a hrozně se divil, když jsme mu předložil potvrzení o tom, že již NT-box mají, neboť jsem jim ho v květnu 2004 vrátil.

Část II.

Na ČTÚ jsem podal stížnost na Český Telecom. Předmětem stížnosti bylo:

  1. monopolní postavení Českého Telecomu na trhu
  2. účtování dvou poplatků v lednu 2004 za údajné vytáčení čísla DSL modemem na pevné lince a údajný upgrade
  3. poskytování internetových služeb bez smlouvy
  4. mizerná kvalita poskytovaných služeb
  5. bezdůvodné odpojení telefonu a přerušení poskytování hovorových služeb
  6. chaos ve fakturách Českého Telecomu

Inspektorka Hrdličková se zabývala pouze body 3 a 4 stížnosti. Ostatními body se z neznámých důvodů nezabývala. Nejprve se mnou komunikovala a výsledkem bylo rozhodnutí, že nemusím uhradit Českému Telecomu jím žádané poplatky v lednu 2004. Český Telecom se však odvolal a v odvolání uvedl, že mizernou kvalitu svých služeb dobropisoval. Předseda rady ČTÚ tedy původní usnesení zrušil a rozhodl ve prospěch Českého Telecomu. O tom jsem se však dozvěděl náhodou až v roce 2006. Rozhodnutí předseda rady ČTÚ odůvodnil tím, že jsme nepředložili plnou moc, že zastupujeme Bohemia House s.r.o. Později, když jsme předsedovi rady ČTÚ zaslali fotokopii předané plné moci s razítkem podatelny ČTÚ, tak předseda rady ČTÚ v dopise přiznal, že plnou moc k zastupování tedy dostal, ale že je anglicky a má být česky. Doporučil jsem mu v dalším dopise, nechť laskavě plnou moc otočí, neboť na zadní straně má český překlad.

Šlo však o zjevnou výmluvu, jak vyhovět a podpořit Český Telecom. Tomu se říká zneužívání pravomoci veřejného činitele a nadržování. V České republice se jedná o trestnou činnost, typickou pro české úředníky.

Následně si Český Telecom podal vlastní stížnost, že prý nedostal zaplaceny všechny faktury. Při nedávném lustrování spisu v ČTÚ a následným auditem bylo zjištěno, že Český Telecom vystavoval faktury na nikdy neposkytnuté služby, které k nám ani nedoručoval. Zajímavé je, že při podání Českého Telecomu se nevyžadovala ani plná moc, ani výpisy z obchodního rejstříku a dokonce ani ony údajně nezaplacené faktury. Inspektorka Melková ČTÚ (t.č. důchodkyně) promptně vyhověla Českému Telecomu aniž se zabývala doručením předmětu stížnosti k nám. Výsledkem bylo usnesení ČTÚ z podzimu 2005, že mám zaplatit Českému Telecomu Kč 10,000 za fiktivní služby. Toto usnesení se ke mě dostalo až v lednu 2008, když dorazil exekuční rozkaz na Kč 10,000 pro Český Telecom + Kč 15,000 exekuční poplatky. Je to v podstatě pokuta za to, že jsme si odvážili podat si stížnost u ČTÚ na státní podnik Český Telecom.

Česká republika si nedodržováním zákonů a nadržováním státním podnikům devastuje vlastní podnikatelské prostředí. Vedle toho vytváří negativní obraz České republiky v zahraničí. Hodnocení České republiky v českém tisku a v zahraničním tisku je totiž stáve více rozdílnější. Českým úředníkům a politikům to však nevadí. Ono také, životnost českého politika je velmi krátká, maximálně jedno volební období. A jak mi nedavno řekl jeden můj spolužák z VŠ z Česka, dnes politik: "Hele, já se musím starat o svoji hypotéku, musím to dělat a musím se udržet, jinak o ten barák co jsem si dal postavit přijdu." .

Část III.

V roce 2004 přijeli pracanti Českého Telecomu do Prachovské ulice a bez jakéhokoliv oznámení přestěhovali telefonní sloup v ulici. Tím odstřihli kabel od sloupu k domu. Od té doby není internet. V roce 2016 mi O2 písemně sdělila, že z technických důvodů nelze dům na internet připojit. V roce 2022 jsem si podal celkem šest žádostí k O2 na připojení k internetu. Vždy do 5 dní se měl dostavit technik O2, změřit signál, namontovat antenu. Technik však přijel pouze jednoukrát, prý od firmy CETIN a.s. S překvapením zjistil, že u mne není signál 5G jak slibovali, dokonce ani 4G a znechuceně odejel. Proč O2 uzavírá smlouvy na služby, které nemohou poskytnout?