Horní Počernice, městská část v Praze 20

O živnostenských listech
Jeho veličenstvo král Jiří V.
Ve Spojeném království nemají živnostenské listy. Mimochodem, víte vůbec jak živnostenské listy vznikly? Jejich vznik se datuje do středověku a souvisí s takzvanými cechy. Cech, to bylo jakési sdružení řemeslníků v určitém oboru. Být součástí cechu znamenalo prestiž, záruku kvality. Byly cechy kovářské, brašnářské, truhlářské a podobně. Nejdřív byl člověk učněm. Učil se u mistra, který byl v cechu. Když se vyučil, šel do světa na praxi. Časem si založil vlastní živnost. A když jeho práce byla kvalitní, byl přijat v místní obci do cechu. Cech mu vystavil list. Později vystavování těchto listů převzaly obecní úřady a vystavovaly povolení k provozování živnosti. Postupně vše upadávalo (s časem se vše zhoršuje - zákon profesora Parkinsona), takže se z povolení stávaly potvrzenky a pro obecní úřady to byl jeden ze zdrojů peněz. V soudobém Česku živnostenské listy rozhodně nejsou zárukou kvality. Místo toho jsou živnostenské listy jen nástrojem jak stát bezpracně získává peníze z občana a dále, důvodem pro zřízení úřadů, kde se zaměstnávají další úředníci, kteří by jinak byli nezaměstnatelní. Zkuste uhodnout, kolik jinak těžko zaměstnatelných lidí se v Česku zaměstnává na živnostenských úřadech...

Ve Spojeném království byly ve středověku také cechy. Ten vývoj šel tehdy po celé Evropě zhruba stejným směrem. Později, za krále Jiřího V., někdy v letech 1925 až 1929 byly živnostenské listy ve Spojeném království zrušeny. Od té doby nejsou a nikomu se po nich nestýská. Že to byl osvícený monarcha? Ti dnešní politici ve střední a východní Evropě se od něj pořád ještě můžou učit.

Ve Spojeném království se nerazítkuje. Takové razítko, to je vymyšlenost pocházející ze středověku, podobně jak živnostenské listy. Tenkrát, ve středověku, různí mocnáři stvrovali svá rozhodnutí pečetí. V rakousko-uherské monarchii později z pečetidel vznikla razítka. Důvod byl ten, že úřadů v mocnářství rychle přibývalo a výroba pečetidel byla nákladná. Tak vznikla levná razítka. Razítka se ohromně ujala také v Sovětském Svazu a komunisté ve východní Evropě je dovedli k dokonalosti. Pamatuju si, jak na začátku 90-tých let v Česku vycházeli v novinách oznámení, že ten či onen podnikatel ztratil razítko. Ztráta razítka byla v Česku pro podnikatele pohroma. Bez razítka tam nikdo nebyl člověkem, natož podnikatelem. V Česku to je asi takhle: čím více razítek je na nějakém papíru, tím více je ten papír důležitější. Při určitém počtu razítek (záleží samozřejmě na tvaru a barevnosti razítek), je ten papír tak důležitý, že už ani není podstatné co je na onom papíru vlastně napsáno.

Takže ve Spojeném království razítka nejsou. Nedávají se na formuláře, ani na dopisy, ani na faktury.... Ono ani těch formulářů moc není a faktury se dnes tisknou z počítače a nikdo je ani nepodepisuje. Vzpomíním si na jednoho zákazník z Brna. Koupil si od nás měřící přístroj a dožadoval se vytištěné faktury s barevným razítkem. Fakturu jsme mu vyrobili a poslali v PDF formátu majlem a když stále trval na barevném razítku, poradil jsem mu, ať si nějaké vyrobí a obtiskne si ho tam.

Mimochodem, vzpomínáte si na tu epizodu v Česku, kdy český zákonodárci odhlasovali, že lev ve státním znaku musí mít dvoubarevný ocas? Pak se řešilo, jak vyrobit razítka se státním znakem, aby na nich lev měl dvoubarevný ocas. V Česku se vůbec řeší samé podivnosti. Okolo roku 2000 byla českém tisku zpráva, že české prostitutky budou muset platit daně. Což o to, to by asi měly. Ale budou mít také živnostenské listy, zaručující kvalitu služeb? Budou to živnostenské úřady nějak zkoumat? A jak se bude jejich živnost nazývat, aby to nepohoršovalo děti? Za času madam Schilerové z Ministerstva financí ČR, se prostitutky řadily mezi umělkyně.