Horní Počernice, městská část v Praze 20
těžba dřeva v Prachovské ulici - 2.prosinec 2020


2020-12-02

dne 2.prosince 2020 ráno začala opět těžba dřeva v Prachovské ulici, v Horních Počernicích, Praze 9. Těžba dřeva je zde pravidlem již řadu let. Dochází k ní vždy na jaře a na podzim. Organizuje ji odbor životního prostředí a dopravy místního úřadu. Úředníci si vytipují vhodné stromy, obvykle zdravé, které si označí, počkají až opadá listí. Pak se vymyslí nějaká více či méně idiotská záminka, např. že strom uschnul, je nemocný, starý, bráni dopravě, či ohrožuje okolí a strom se vykácí.

Podobně tomu bylo i dnes. Byl vykácen zdravý vysoký strom, akát, který letos na jaře kvetl, po celý rok měl listí. Strom nikoho neohrožoval, dopravě nepřekážel. Jeho kořeny sahaly hluboko do země. Ačkoliv rostl na svahu stranou ulice, asi 2 metry nad úrovní vozovky, vzhledem k jeho výbornému stavu a masivním kořenům bylo vyloučeno, aby samovolně padl nebo byl vyvrácen vychřicí. Přesto byl vykácen, dřevo vytěženo a nabízeno na Facebooku místního úřadu k prodeji.

Přitom právě akáty jsou stromy, které do budoucna mohou přežít globální oteplování a letní vysoké teploty. Spokojí se s minimem vody i živin.
Začátek těžby začíná tak, že jeden z členů demoliční čety vyleze po laně nahoru na strom a motorovou pilou odřezává větve (klikněte na obrázek a uvidíte veliké zvětšení).

2020-12-02

Práce šla demoliční četě pěkně od ruky a tak strom rychle mizel. Přitom z odřezaných větví i zcela laickým pohledem muselo být každému jasné, že strom není uschlý, ani nijak poškozený. Kůra na větvích držela a náznaky či stopy ztrouchnivění žádné, dřevo uvnitř krásné čisté, bez dutin. Přesto se v likvidaci stromu pokračovalo. Demoliční četa totiž potřebuje práci.

2020-12-02

Zakrátko zbyly ze stromu jen pahýly kmene. Z fotografie je vidět, jasně čisté světlé dřevo, bez známek ztrouchnivění či nákazy. Ještě v tomto okamžiku mohla demoliční četa jejich destruktivní činnost zastavit. Strom by na jaře začal znovu obrůstat. Jenže příslušníci demoliční čety jsou nemyslící hlupáci, říká se jim v posledních letech "koblihy", které za padesátikorunu udělají cokoliv. Za pár drobných, aby měli na chlast a cigára, klidně barbarsky zničí zdravý vzrostlý strom.

2020-12-02

Na této fotografii (když rozkliknete uvidíte veliké zvětšení) je detail vršku odřezaného kmene. Vidíte nějaké náznaky choroby dutiny kmene? Já tam tedy žádné nevidím.

2020-12-02

2020-12-02

2020-12-02

Poházené zbytky kmene po vozovce. Opět je zde vidět na všech částech kmene čisté, zdravé dřevo. Výsledek barbarské činnosti odboru životního prostředí Horních Počernic, jejíž ouřadové jsou nekompetentní dobře placená nemehla. Slovo "nemehlo" pochází od jejich odpovědí, že "nic nemohou". Na jakýkoliv dopis, aby něco udělali, vám odpoví, že jsou nekompetentní a nemohou nic dělat. Jenže ta nemehla na úřadech jsou placena z daní lidí, kteří na ně musí vydělat. Činnost těchto nemehel na úřadech však nic přínosného společnosti nedává.

2020-12-02

Poslední fotka ukazuje konec práce demoliční čety - pařez bývalého krásného, zdravého stromu, který tu mohl být klidně ještě dalších 10 až 20 let. Opět máme o jeden strom méně. Bude trvat celá desetiletí než někde takovýto strom vyroste. Tedy, pokud k němu dříve nedorazí demoliční četa odboru životního prostředí a nevytěží ho na dřevo, které pak spálí v krbech nebo kamnech.

Největším nebezpečím životního prostředí jsou právě úředníci, kteří na životní prostředí mají dohlížet a mají ho chránit. Představte si, co by se dělo, kdyby takovýto strom vykácel někdo jiný, než demoliční četa odboru životního prostředí. Místní úřad by s ním zahájil správní řízení a dost možná by se nejednalo jen o přestupek. Avšak úředníci odboru životního prostředí jsou "nad zákonem". Sami si určí co se vykácí, svévolně si o tom vystaví rozhodnutí, z peněz daňových poplatníků zaplatí demoliční četu a vytěžené dřevo nakonec zpeněží.